ಕಂಪ್ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. www.compuinkannada.co.cc

Friday, February 5, 2010

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೊರೆಜ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ..

ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೊಸ ಕಡತಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಜಾಗ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೊರೆಜ್. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೊರೆಜ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಡತವನ್ನು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಗಣಕದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೊರೆಜ್ ಗೆ ಖಾತೆ (ಅಕೌಂಟ್) ತೆಗೆಯುವುದು:
೧] ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅದುಮಿ
೨] ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡತಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ.

Join FileFactory Today!

0 comments:

Post a Comment